Ex iniuria ius non oritur. – Iz nepravde ne izniče pravda.


ex-iniuria-ius-non-oritur-iz-nepravde-ne-iznie-pravda
latinske posloviceexiniuriaiusnonorituriznepravdeneizničepravdaex iniuriainiuria iusius non– iziz nepravdenepravde nene izničeizniče pravdaex iniuria iusiniuria ius nonius non oritur– iz nepravdeiz nepravde nenepravde ne izničene izniče pravdaex iniuria ius noniniuria ius non oritur– iz nepravde neiz nepravde ne izničenepravde ne izniče pravdaex iniuria ius non oritur– iz nepravde ne izničeiz nepravde ne izniče pravda

Ponekad se nepravde bolje uklanjaju dobročinstvima, nego što se izravnavaju upornošću uzajamne mržnje. -Latinske poslovice
ponekad-se-nepravde-bolje-uklanjaju-dobroinstvima-nego-to-se-izravnavaju-upornou-uzajamne-mrnje
Lepo je sprečavati onoga koji nanosi nepravdu, a ako to nije moguće, bar ne sudelovati u nanošenju nepravde. -Demokrit
lepo-spreavati-onoga-koji-nanosi-nepravdu-a-ako-to-nije-mogue-bar-ne-sudelovati-u-nanoenju-nepravde