Faber est suae quisque fortunae – Svatko je kovač svoje sreće.


faber-suae-quisque-fortunae-svatko-kova-svoje-sree
latinske poslovicefabersuaequisquefortunaesvatkokovačsvojesrećefaber estest suaesuae quisquequisque fortunaefortunae –– svatkosvatko jeje kovačkovač svojesvoje srećefaber est suaeest suae quisquesuae quisque fortunaequisque fortunae –fortunae – svatko– svatko jesvatko je kovačje kovač svojekovač svoje srećefaber est suae quisqueest suae quisque fortunaesuae quisque fortunae –quisque fortunae – svatkofortunae – svatko je– svatko je kovačsvatko je kovač svojeje kovač svoje srećefaber est suae quisque fortunaeest suae quisque fortunae –suae quisque fortunae – svatkoquisque fortunae – svatko jefortunae – svatko je kovač– svatko je kovač svojesvatko je kovač svoje sreće

I najnesrećniji život ima svojih sunčanih časova i, pod pjeskom i kamenjem, svoje sitne cvjetiće sreće. -Herman Hese
i-najnesreniji-ivot-ima-svojih-sunanih-asova-i-pod-pjeskom-i-kamenjem-svoje-sitne-cvjetie-sree