Fanatik je onaj ko ne može promeniti svoje mišljenje, a ne želi da promeni temu.


fanatik-onaj-ko-ne-moe-promeniti-svoje-miljenje-a-ne-eli-da-promeni-temu
vinston Čerčilfanatikonajkonemožepromenitisvojemiljenježelidapromenitemufanatik jeje onajonaj koko nene možemože promenitipromeniti svojesvoje mišljenjene želiželi dada promenipromeni temufanatik je onajje onaj koonaj ko neko ne možene može promenitimože promeniti svojepromeniti svoje mišljenjea ne želine želi daželi da promenida promeni temufanatik je onaj koje onaj ko neonaj ko ne možeko ne može promenitine može promeniti svojemože promeniti svoje mišljenjea ne želi dane želi da promeniželi da promeni temufanatik je onaj ko neje onaj ko ne možeonaj ko ne može promenitiko ne može promeniti svojene može promeniti svoje mišljenjea ne želi da promenine želi da promeni temu

Fanatik je osoba koja ne može promeniti mišljenje, a ne želi promeniti temu razgovora. -Teodor Ruzvelt
fanatik-osoba-koja-ne-moe-promeniti-miljenje-a-ne-eli-promeniti-temu-razgovora
Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno. -Franc Kafka
atlasu-se-dozvoljava-miljenje-da-ima-slobodu-da-ukoliko-eli-moe-pustiti-zemlju-i-otii-meutim-to-miljenje-sve-to-mu-zaista-dozvoljeno
Pomodni milje je onaj u kojem svi misle kao većina. Postoji li mesto gde svako ima svoje mišljenje? Postoji, to je literarni milje. -Marsel Prust
pomodni-milje-onaj-u-kojem-svi-misle-kao-veina-postoji-li-mesto-gde-svako-ima-svoje-miljenje-postoji-to-literarni-milje
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje
Kada misliš da ne možeš, još jedan pokušaj će biti upravo onaj koji će promeniti nešto. -Silvester Stalone
kada-misli-da-ne-moe-jo-jedan-pokuaj-e-biti-upravo-onaj-koji-e-promeniti-neto