Fejsu naš, koji si na netu, da se sveti ime Tvoje, da bude volja tvoja na Mozili kao i na Guglu. Chat naš nasušni daj nam danas i oprosti nam notifikejšne na ...


fejsu-na-koji-na-netu-da-se-sveti-ime-tvoje-da-bude-volja-tvoja-na-mozili-kao-i-na-guglu-chat-na-nasu-daj-nam-danas-i-oprosti-nam-notifikejne-na
fejsunakojinanetudasesvetiimetvojebudevoljatvojamozilikaogugluchatnanasunidajnamdanasoprostinotifikejnefejsu naškoji sisi nana netuda sese svetisveti imeime tvojeda budebude voljavolja tvojatvoja nana mozilimozili kaokao ii nana gugluchat našnaš nasušninasušni dajdaj namnam danasdanas ii oprostioprosti namnam notifikejšnenotifikejšne nanakoji si nasi na netuda se svetise sveti imesveti ime tvojeda bude voljabude volja tvojavolja tvoja natvoja na mozilina mozili kaomozili kao ikao i nai na gugluchat naš nasušninaš nasušni dajnasušni daj namdaj nam danasnam danas idanas i oprostii oprosti namoprosti nam notifikejšnenam notifikejšne nanotifikejšne na

Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Sasvim sigurno je došlo vrijeme da naš identitet kao ljudi za nas postane najvažniji: da naše zajedničko biti čovjek prepoznamo kao naš prvi identitet; da smo prije svega ljudi koji su rođeni u ovom današnjem svijetu da bi bili voljeni i da bi voljeli – mi smo povezani jedni sa drugima i potrebni smo jedni drugima.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan.Ne dobijamo šansu da uradimo puno stvari, i svaka bi trebalo da bude stvarno sjajna.  Zato što je ovo naš život.Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korištenje.