Feminizam postoji samo zbog toga da bi se ružne žene integrisale u društvo.


feminizam-postoji-samo-zbog-toga-da-bi-se-rune-ene-integrisale-u-drutvo
Čarls bukovskifeminizampostojisamozbogtogadabiseružneženeintegrisaledrutvofeminizam postojipostoji samosamo zbogzbog togatoga dada bibi sese ružneružne ženežene integrisaleintegrisale uu društvofeminizam postoji samopostoji samo zbogsamo zbog togazbog toga datoga da bida bi sebi se ružnese ružne ženeružne žene integrisaležene integrisale uintegrisale u društvofeminizam postoji samo zbogpostoji samo zbog togasamo zbog toga dazbog toga da bitoga da bi seda bi se ružnebi se ružne ženese ružne žene integrisaleružne žene integrisale užene integrisale u društvofeminizam postoji samo zbog togapostoji samo zbog toga dasamo zbog toga da bizbog toga da bi setoga da bi se ružneda bi se ružne ženebi se ružne žene integrisalese ružne žene integrisale uružne žene integrisale u društvo

Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene
Ne postoji društvo kao takvo. Postoje pojedinci, muškarci i žene i postoje porodice. -Margaret Tačer
ne-postoji-drutvo-kao-takvo-postoje-pojedinci-mukarci-i-ene-i-postoje-porodice
U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem. -Umberto Eko
u-faizmu-ne-postoji-borba-za-ivot-naprotiv-ivot-se-ivi-samo-zbog-borbe-zbog-toga-pacifizam-kolaboracija-neprijateljem
Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Žene uglavnom slabije posluju od muškaraca. To je zbog toga što nemaju žene za savjetnike. -Jane Seymour Fonda
ene-uglavnom-slabije-posluju-od-mukaraca-to-zbog-toga-to-nemaju-ene-za-savjetnike