Film nikada nije zaista dobar ukoliko kamera nije u oku poetske glave.


film-nikada-nije-zaista-dobar-ukoliko-kamera-nije-u-oku-poetske-glave
orson velsfilmnikadanijezaistadobarukolikokameraokupoetskeglavefilm nikadanikada nijenije zaistazaista dobardobar ukolikoukoliko kamerakamera nijenije uu okuoku poetskepoetske glavefilm nikada nijenikada nije zaistanije zaista dobarzaista dobar ukolikodobar ukoliko kameraukoliko kamera nijekamera nije unije u okuu oku poetskeoku poetske glavefilm nikada nije zaistanikada nije zaista dobarnije zaista dobar ukolikozaista dobar ukoliko kameradobar ukoliko kamera nijeukoliko kamera nije ukamera nije u okunije u oku poetskeu oku poetske glavefilm nikada nije zaista dobarnikada nije zaista dobar ukolikonije zaista dobar ukoliko kamerazaista dobar ukoliko kamera nijedobar ukoliko kamera nije uukoliko kamera nije u okukamera nije u oku poetskenije u oku poetske glave

Uspeh nikada nije konačan, neuspeh nikada nije fatalan. Hrabrost je ono što se računa. -Džon Vuden
uspeh-nikada-nije-konaan-neuspeh-nikada-nije-fatalan-hrabrost-ono-to-se-rauna
Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo. -Albert Ajnštajn
osoba-koja-nije-nikada-pogreila-u-stvari-nije-nikada-pokuala-uraditi-neto-novo
Ljubav odoljeva vremenu koje sve otima, nikada nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna. -Ljubavne poslovice
ljubav-odoljeva-vremenu-koje-sve-otima-nikada-nije-zaista-ljubio-onaj-koji-misli-da-ljubav-prolazna
Niko nije slobodan ukoliko nije zadržao svoju vlastitu imperiju. -Pitagora
niko-nije-slobodan-ukoliko-nije-zadrao-svoju-vlastitu-imperiju
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje