Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo.


formalno-obrazovanje-e-vam-omoguiti-normalan-ivot-samostalno-obrazovanje-e-vam-doneti-bogatstvo
džim ronformalnoobrazovanjećevamomogućitinormalanživotsamostalnodonetibogatstvoformalno obrazovanjeobrazovanje ćeće vamvam omogućitiomogućiti normalannormalan životsamostalno obrazovanjeobrazovanje ćeće vamvam donetidoneti bogatstvoformalno obrazovanje ćeobrazovanje će vamće vam omogućitivam omogućiti normalanomogućiti normalan životsamostalno obrazovanje ćeobrazovanje će vamće vam donetivam doneti bogatstvoformalno obrazovanje će vamobrazovanje će vam omogućitiće vam omogućiti normalanvam omogućiti normalan životsamostalno obrazovanje će vamobrazovanje će vam donetiće vam doneti bogatstvoformalno obrazovanje će vam omogućitiobrazovanje će vam omogućiti normalanće vam omogućiti normalan životsamostalno obrazovanje će vam donetiobrazovanje će vam doneti bogatstvo

Pomozite drugima, i garantujem vam da ćete dobiti najveću nagradu – bogatstvo i smisao života. -Arnold Švarceneger
pomozite-drugima-i-garantujem-vam-da-ete-dobiti-najveu-nagradu-bogatstvo-i-smisao-ivota
Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje. -Aristotel
duhovitost-drskost-koja-stekla-obrazovanje
Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem. -Sokrat
telesno-obrazovanje-treba-da-jednako-umnim-obrazovanjem
Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje. -Bernard Shaw
mozak-budale-pretvara-filozofiju-u-ludoriju-nauku-u-praznovjericu-i-umjetnost-u-pedanteriju-otuda-univerzitetsko-obrazovanje