Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo.


formalno-obrazovanje-e-vam-omoguiti-normalan-ivot-samostalno-obrazovanje-e-vam-doneti-bogatstvo
džim ronformalnoobrazovanjećevamomogućitinormalanživotsamostalnodonetibogatstvoformalno obrazovanjeobrazovanje ćeće vamvam omogućitiomogućiti normalannormalan životsamostalno obrazovanjeobrazovanje ćeće vamvam donetidoneti bogatstvoformalno obrazovanje ćeobrazovanje će vamće vam omogućitivam omogućiti normalanomogućiti normalan životsamostalno obrazovanje ćeobrazovanje će vamće vam donetivam doneti bogatstvoformalno obrazovanje će vamobrazovanje će vam omogućitiće vam omogućiti normalanvam omogućiti normalan životsamostalno obrazovanje će vamobrazovanje će vam donetiće vam doneti bogatstvoformalno obrazovanje će vam omogućitiobrazovanje će vam omogućiti normalanće vam omogućiti normalan životsamostalno obrazovanje će vam donetiobrazovanje će vam doneti bogatstvo

Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.Pomozite drugima, i garantujem vam da ćete dobiti najveću nagradu – bogatstvo i smisao života.Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje.