Gaji sumnju u vladajuće ideologije i prinčeve. Drži se podalje od prinčeva.


gaji-sumnju-u-vladajue-ideologije-i-prineve-dri-se-podalje-od-prineva
danilo kišgajisumnjuvladajućeideologijeprinčevedržisepodaljeodprinčevagaji sumnjusumnju uu vladajućevladajuće ideologijeideologije ii prinčevedrži sese podaljepodalje odod prinčevagaji sumnju usumnju u vladajućeu vladajuće ideologijevladajuće ideologije iideologije i prinčevedrži se podaljese podalje odpodalje od prinčevagaji sumnju u vladajućesumnju u vladajuće ideologijeu vladajuće ideologije ivladajuće ideologije i prinčevedrži se podalje odse podalje od prinčevagaji sumnju u vladajuće ideologijesumnju u vladajuće ideologije iu vladajuće ideologije i prinčevedrži se podalje od prinčeva

Gaji sumnju u vladajuće ideologije i prinčeve. Drži se podalje od prinčeva.’ -Danilo Kis
gaji-sumnju-u-vladajue-ideologije-i-prineve-dri-se-podalje-od-prineva
Kapitalizam je ozakonjeni reket vladajuće klase. -Al Kapone
kapitalizam-ozakonjeni-reket-vladajue-klase
Drži prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže. -Sun Cu
dri-prijatelje-blizu-a-neprijatelje-jo-blie
Bolje je ćutati i biti smatran budalom nego progovoriti i odstraniti svaku sumnju. -Abraham Linkoln
bolje-utati-i-biti-smatran-budalom-nego-progovoriti-i-odstraniti-svaku-sumnju