Gde god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.


gde-god-bi-se-na-zemlji-pojavilo-ono-to-se-moe-nazvati-sreom-bilo-satkano-od-emocija
herman hesegdegodbisenazemljipojaviloonotomoženazvatisrećombilosatkanoodemocijagde godgod bibi sese nana zemljizemlji pojavilopojavilo onoono štošto sese možemože nazvatinazvati srećombilo jeje satkanosatkano odod emocijagde god bigod bi sebi se nase na zemljina zemlji pojavilozemlji pojavilo onopojavilo ono štoono što sešto se možese može nazvatimože nazvati srećombilo je satkanoje satkano odsatkano od emocijagde god bi segod bi se nabi se na zemljise na zemlji pojavilona zemlji pojavilo onozemlji pojavilo ono štopojavilo ono što seono što se možešto se može nazvatise može nazvati srećombilo je satkano odje satkano od emocijagde god bi se nagod bi se na zemljibi se na zemlji pojavilose na zemlji pojavilo onona zemlji pojavilo ono štozemlji pojavilo ono što sepojavilo ono što se možeono što se može nazvatišto se može nazvati srećombilo je satkano od emocija

Gde god bi se na zemlji pojavilo ono sto se moze nazvati srecom, bilo je satkano od emocija. Novac nije nista, moc nije nista. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ...
gde-god-bi-se-na-zemlji-pojavilo-ono-sto-se-moze-nazvati-srecom-bilo-satkano-od-emocija-novac-nije-nista-moc-nije-nista-mnogi-imaju-i-jedno-i-drugo-a
U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.
u-nastojanju-da-dostignem-ono-to-za-mene-bilo-idealno-propustio-sam-da-ostvarim-ono-to-bilo-mogue
Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati