Gde god se voli umetnost lečenja, tu se u isto vreme voli i humanost.


gde-god-se-voli-umetnost-enja-se-u-isto-vreme-voli-i-humanost
hipokratgdegodsevoliumetnostlečenjaistovremehumanostgde godgod sese volivoli umetnostumetnost lečenjatu sese uu istoisto vremevreme volivoli ii humanostgde god segod se volise voli umetnostvoli umetnost lečenjatu se use u istou isto vremeisto vreme volivreme voli ivoli i humanostgde god se voligod se voli umetnostse voli umetnost lečenjatu se u istose u isto vremeu isto vreme voliisto vreme voli ivreme voli i humanostgde god se voli umetnostgod se voli umetnost lečenjatu se u isto vremese u isto vreme voliu isto vreme voli iisto vreme voli i humanost

Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.voli me iz inata, voli me bez ostatka, voli me bilo gde sam bas takvu kakva jesamUmetnost biti smeo, a u isto vreme veoma oprezan, umetnost je uspeha.Čovek se voli zato što se čovek voli. Za ljubav ne trebaju razlozi.Voleti nekog ko te ne voli, isto je kao da na železničkoj stanici čekaš avion.A voli ga voli srce moje odavde do neba *-*