Gde ima ljubavi, ni jedno zlo ne šteti. Gde nema ljubavi, ni jedno dobro ne koristi…


gde-ima-ljubavi-jedno-zlo-ne-teti-gde-nema-ljubavi-jedno-dobro-ne-koristi
gdeimaljubavijednozlonetetinemadobrokoristi…gde imaima ljubavini jednojedno zlozlo nene štetigde nemanema ljubavini jednojedno dobrodobro nene koristi…gde ima ljubavini jedno zlojedno zlo nezlo ne štetigde nema ljubavini jedno dobrojedno dobro nedobro ne koristi…ni jedno zlo nejedno zlo ne štetini jedno dobro nejedno dobro ne koristi…ni jedno zlo ne štetini jedno dobro ne koristi…

Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje. -Platon
postoji-samo-jedno-dobro-a-to-znanje-i-jedno-zlo-a-to-neznanje
Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...
mogli-su-oni-jedno-bez-drugog-mogli-su-ak-biti-s-drugima-pronai-nove-ljubavi-okrenuti-a-jedno-drugom-ali-su-se-uvek-vraali-bili-su-isti