Gde ima puno galame – tu nema pravog znanja.


gde-ima-puno-galame-nema-pravog-znanja
leonardo da vinčigdeimapunogalamenemapravogznanjagde imaima punopuno galamegalame –tu nemanema pravogpravog znanjagde ima punoima puno galamepuno galame –galame – tu– tu nematu nema pravognema pravog znanjagde ima puno galameima puno galame –puno galame – tugalame – tu nema– tu nema pravogtu nema pravog znanjagde ima puno galame –ima puno galame – tupuno galame – tu nemagalame – tu nema pravog– tu nema pravog znanja

Gde ima ljubavi, ni jedno zlo ne šteti. Gde nema ljubavi, ni jedno dobro ne koristi…
gde-ima-ljubavi-jedno-zlo-ne-teti-gde-nema-ljubavi-jedno-dobro-ne-koristi
U ovom svetu gde nema tihih kutaka, nema lakog bega od istorije, od nemira, od grozne bučne galame. -Salman Rušdi
u-ovom-svetu-gde-nema-tihih-kutaka-nema-lakog-bega-od-istorije-od-nemira-od-grozne-bune-galame
Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje. -Erih From
bogat-nije-onaj-ko-puno-ima-ve-ko-puno-daje
Kad nema pravog života, čovek živi od priviđenja. -Čehov
kad-nema-pravog-ivota-ovek-ivi-od-privienja
Kad nema pravog života, čovek živi od fatamorgane. -Anton Čehov
kad-nema-pravog-ivota-ovek-ivi-od-fatamorgane