Gde mogu da nađem čoveka kojim upravlja razum umesto navika i nagona?


gde-mogu-da-naem-oveka-kojim-upravlja-razum-umesto-navika-i-nagona
halil džubrangdemogudanađemčovekakojimupravljarazumumestonavikanagonagde mogumogu dada nađemnađem čovekačoveka kojimkojim upravljaupravlja razumrazum umestoumesto navikanavika ii nagonagde mogu damogu da nađemda nađem čovekanađem čoveka kojimčoveka kojim upravljakojim upravlja razumupravlja razum umestorazum umesto navikaumesto navika inavika i nagonagde mogu da nađemmogu da nađem čovekada nađem čoveka kojimnađem čoveka kojim upravljačoveka kojim upravlja razumkojim upravlja razum umestoupravlja razum umesto navikarazum umesto navika iumesto navika i nagonagde mogu da nađem čovekamogu da nađem čoveka kojimda nađem čoveka kojim upravljanađem čoveka kojim upravlja razumčoveka kojim upravlja razum umestokojim upravlja razum umesto navikaupravlja razum umesto navika irazum umesto navika i nagona

Ljubav je dovoljna da nahrani čoveka umesto jela i pića. -Isak Sirin
ljubav-dovoljna-da-nahrani-oveka-umesto-jela-i-pia
Ekspert je covek koji je napravio sve greske koje se mogu napraviti u poslu u kojim se bavi. By Maja
ekspert-covek-koji-napravio-sve-greske-koje-se-mogu-napraviti-u-poslu-u-kojim-se-bavi-by-maja