Gde postoji ljubav, tu postoji i život.


gde-postoji-ljubav-postoji-i-ivot
mahatma gandigdepostojiljubavživotgde postojipostoji ljubavtu postojipostoji ii životgde postoji ljubavtu postoji ipostoji i živottu postoji i život

Tamo gde postoji ljubav postoji život. -Mahatma Gandi
tamo-gde-postoji-ljubav-postoji-ivot
Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji. -Alber Kami
radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji
Gde god postoji interes i moć da se uradi nešto loše, verovatno će biti učinjeno. -Džejms Madison
gde-god-postoji-interes-i-mo-da-se-uradi-neto-loe-verovatno-e-biti-uinjeno
Ne postoji zagroban život; život je ovdje i sad, a zatim vječiti mrak. -Jack London
ne-postoji-zagroban-ivot-ivot-ovdje-i-sad-a-zatim-vjeiti-mrak