Gde postoji sloboda - tamo je moja zemlja.


gde-postoji-sloboda-tamo-moja-zemlja
bendžamin frenklingdepostojislobodatamomojazemljagde postojipostoji slobodaslobodatamotamo jeje mojamoja zemljagde postoji slobodapostoji slobodatamo jetamo je mojaje moja zemljagde postoji slobodatamo je mojatamo je moja zemljatamo je moja zemlja

Na svetu ne postoji stvar koja se zove polu-sloboda. -Nelson Mandela
na-svetu-ne-postoji-stvar-koja-se-zove-polusloboda
U korenu naše civilizacije, postoji sloboda svakog lica, misli, verovanja, mišljenja, rada, dokolice. -Šarl de Gol
u-korenu-nae-civilizacije-postoji-sloboda-svakog-lica-misli-verovanja-miljenja-rada-dokolice
Gde god postoji interes i moć da se uradi nešto loše, verovatno će biti učinjeno. -Džejms Madison
gde-god-postoji-interes-i-mo-da-se-uradi-neto-loe-verovatno-e-biti-uinjeno