Gde se krade, tu bogatstva nema.


gde-se-krade-bogatstva-nema
narodne poslovicegdesekradebogatstvanemagde sese kradetu bogatstvabogatstva nemagde se kradetu bogatstva nema

Rasipnik krade svoje nasljednike, tvrdica krade samoga sebe.Bez zdravlja nema bogatstva.Gde ima ljubavi, ni jedno zlo ne šteti. Gde nema ljubavi, ni jedno dobro ne koristi…Gde nema tigra, onde se i zec smatra vladaromGde ima puno galame – tu nema pravog znanja.Ko uci, znade. Ko krade, imade.