Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...


gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
gdestedrugaricesvevelikelavicenekadabileribeasadkonobaricemastalesreciskolimilionima…sadakadvasvidimsvekurtonimapljuvaligde stevelike lavicelavice nekadanekada steste bilesad steste konobaricekonobarice mastalemastale osada kadkad vasste sasa kurtonimakurtonima pljuvalipljuvalivelike lavice nekadalavice nekada stenekada ste bilesad ste konobariceste konobarice mastalekonobarice mastale osada kad vasste sa kurtonimasa kurtonima pljuvalikurtonima pljuvali

Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete.Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna.