Gdje je dobro, tamo sam kod kuće.


gdje-dobro-tamo-sam-kod-kue
latinske poslovicegdjedobrotamosamkodkućegdje jeje dobrotamo samsam kodkod kućegdje je dobrotamo sam kodsam kod kućetamo sam kod kuće

Uskladite privatni i poslovni život te privatne probleme ostavite kod kuće. -Oprah Winfrey
uskladite-privatni-i-poslovni-ivot-te-privatne-probleme-ostavite-kod-kue
Par puta mi je dolazila ideja, ali nisam bio kod kuće! :D
par-puta-mi-dolazila-ideja-ali-nisam-bio-kod-kue-d