Gdje ima dima ima i vatre.


gdje-ima-dima-ima-i-vatre
bosanske poslovicegdjeimadimavatregdje imaima dimadima imaima ii vatregdje ima dimaima dima imadima ima iima i vatregdje ima dima imaima dima ima idima ima i vatregdje ima dima ima iima dima ima i vatre

Tko se dima ne nadimi, taj se vatre ne nagrije. -Hrvatske poslovice
tko-se-dima-ne-nadimi-taj-se-vatre-ne-nagrije