Gdje ima ljubavi, nijedno zlo ne šteti.


gdje-ima-ljubavi-nijedno-zlo-ne-teti
hrvatske poslovicegdjeimaljubavinijednozlonetetigdje imaima ljubavinijedno zlozlo nene štetigdje ima ljubavinijedno zlo nezlo ne štetinijedno zlo ne šteti

Gde ima ljubavi, ni jedno zlo ne šteti. Gde nema ljubavi, ni jedno dobro ne koristi…
gde-ima-ljubavi-jedno-zlo-ne-teti-gde-nema-ljubavi-jedno-dobro-ne-koristi