Gdje ima vatre, mora i dima biti.


gdje-ima-vatre-mora-i-dima-biti
stevan sremacgdjeimavatremoradimabitigdje imaima vatremora ii dimadima bitigdje ima vatremora i dimai dima bitimora i dima biti

Gde ima vatre, mora i dima biti.Gdje ima dima ima i vatre.Nema dima bez vatre .Tko se dima ne nadimi, taj se vatre ne nagrije.Muškarac može biti kratak i zdepast i proćelav, ali ako ima vatre u njemu, žene će ga voleti.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.