Glas razuma je mekan, ali nikako ne staje dok ga neko ne čuje.


glas-razuma-mekan-ali-nikako-ne-staje-dok-ga-neko-ne-uje
sigmund frojdglasrazumamekanalinikakonestajedokganekočujeglas razumarazuma jeje mekanali nikakonikako nene stajestaje dokdok gaga nekoneko nene čujeglas razuma jerazuma je mekanali nikako nenikako ne stajene staje dokstaje dok gadok ga nekoga neko neneko ne čujeglas razuma je mekanali nikako ne stajenikako ne staje dokne staje dok gastaje dok ga nekodok ga neko nega neko ne čujeali nikako ne staje doknikako ne staje dok gane staje dok ga nekostaje dok ga neko nedok ga neko ne čuje

Ne, mi nismo mogli da se skopčamo, nikako, ali već godinama ne lupam glavu da li je krivica za to bila do rupice ili do dugmeta. -Đorđe Balašević
ne-mi-nismo-mogli-da-se-skopamo-nikako-ali-ve-godinama-ne-lupam-glavu-da-li-krivica-za-to-bila-do-rupice-ili-do-dugmeta
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Moj + tvoj chat = Brisi to dok neko ne procita tu bolest! xD
moj-tvoj-chat-brisi-to-dok-neko-ne-procita-bolest-xd
Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje. -Doroti Parker
znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru