gledam ja test gleda on mene nitko ništa nezna jebiga ima ispravak valjda će on nešto znat


gledam-ja-test-gleda-on-mene-nitko-nezna-jebiga-ima-ispravak-valjda-e-on-neto-znat
gledamjatestgledaonmenenitkonitaneznajebigaimaispravakvaljdaćenetoznatgledam jaja testtest gledagleda onon menemene nitkonitko ništaništa neznanezna jebigajebiga imaima ispravakispravak valjdavaljda ćeće onon neštonešto znatgledam ja testja test gledatest gleda ongleda on meneon mene nitkomene nitko ništanitko ništa neznaništa nezna jebiganezna jebiga imajebiga ima ispravakima ispravak valjdaispravak valjda ćevaljda će onće on neštoon nešto znatgledam ja test gledaja test gleda ontest gleda on menegleda on mene nitkoon mene nitko ništamene nitko ništa neznanitko ništa nezna jebiganišta nezna jebiga imanezna jebiga ima ispravakjebiga ima ispravak valjdaima ispravak valjda ćeispravak valjda će onvaljda će on neštoće on nešto znatgledam ja test gleda onja test gleda on menetest gleda on mene nitkogleda on mene nitko ništaon mene nitko ništa neznamene nitko ništa nezna jebiganitko ništa nezna jebiga imaništa nezna jebiga ima ispravaknezna jebiga ima ispravak valjdajebiga ima ispravak valjda ćeima ispravak valjda će onispravak valjda će on neštovaljda će on nešto znat

Kvaliteta znači nešto uraditi dobro kada te nitko ne gleda. -Henri  Ford
kvaliteta-znai-neto-uraditi-dobro-kada-te-nitko-ne-gleda
Kvalitet znači nešto uraditi dobro kada te nitko ne gleda. -Henri Ford
kvalitet-znai-neto-uraditi-dobro-kada-te-nitko-ne-gleda
Gradim oko sebe zid do kojeg nitko ne može doći, ali ima jedna caka ….
gradim-oko-sebe-zid-do-kojeg-nitko-ne-moe-doi-ali-ima-jedna-caka
Ja sebe gledam kao na dječaka koji se igra na morskoj obali, dok ogromni okean istine leži neotkriven ispred mene. -Isak Njutn
ja-sebe-gledam-kao-na-djeaka-koji-se-igra-na-morskoj-obali-dok-ogromni-okean-istine-i-neotkriven-ispred-mene
Ja sebe gledam kao na dečaka koji se igra na morskoj obali, dok ogromni okean istine leži neotkriven ispred mene. -Isak Njutn
ja-sebe-gledam-kao-na-deaka-koji-se-igra-na-morskoj-obali-dok-ogromni-okean-istine-i-neotkriven-ispred-mene
Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi. -Gabrijel Garsija Markes
ovek-ima-pravo-da-gleda-drugog-odozgo-jedino-kada-treba-da-mu-pomogne-da-se-uspravi