Glumi se u životu, a u umetnosti se traži istina.


glumi-se-u-ivotu-a-u-umetnosti-se-trai-istina
al paćinoglumiseživotuumetnostitražiistinaglumi sese uu životuu umetnostiumetnosti sese tražitraži istinaglumi se use u životua u umetnostiu umetnosti seumetnosti se tražise traži istinaglumi se u životua u umetnosti seu umetnosti se tražiumetnosti se traži istinaa u umetnosti se tražiu umetnosti se traži istina

Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina.Onaj ko traži – ne pronađe, ali onaj ko ne traži – biće pronađen.Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih.Kad se dečko napije traži bilo koju – kad se devojka napije traži samo onog kojeg voli :)Ko traži jednu dobru, pametnu i lijepu ženu, ne traži jednu već tri žene.Ko traži jednu dobru, pametnu i lepu ženu, ne traži jednu već tri žene.