Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca?


glupi-ljudi-su-dobri-ljudi-deca-vole-dobre-ljude-da-li-vas-vole-deca
Đorđe balaševićglupiljudisudobriljudidecavoledobreljudedalivasdecaglupi ljudiljudi susu dobridobri ljudideca volevole dobredobre ljudeda lili vasvas volevole decaglupi ljudi suljudi su dobrisu dobri ljudideca vole dobrevole dobre ljudeda li vasli vas volevas vole decaglupi ljudi su dobriljudi su dobri ljudideca vole dobre ljudeda li vas voleli vas vole decaglupi ljudi su dobri ljudida li vas vole deca

Tužni ljudi ne vole srećne, srećni ne vole tužne; brzi staložene a nemarni zauzete i marljive. -Horacije
tu-ljudi-ne-vole-srene-sre-ne-vole-ne-brzi-staloene-a-nemarni-zauzete-i-marljive
Roditelji vole svoju decu više nego što deca vole roditelje. -Korejske poslovice
roditelji-vole-svoju-decu-vie-nego-to-deca-vole-roditelje
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
Ničega radosnijeg nema od saznanja da nas ljudi vole. -Lav Tolstoj
niega-radosnijeg-nema-od-saznanja-da-nas-ljudi-vole
Samo ljudi sposobni da silno vole mogu osećati i silnu bol.
samo-ljudi-sposobni-da-silno-vole-mogu-oseati-i-silnu-bol
Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi iz ljubavi. -Aristotel
pokvareni-ljudi-potuju-iz-straha-dobri-ljudi-iz-ljubavi