Šta god da jeste, budite dobri u tome.


god-da-jeste-budite-dobri-u-tome
abraham linkolnŠtagoddajestebuditedobritomeŠta godgod dada jestebudite dobridobri uu tomeŠta god dagod da jestebudite dobri udobri u tomeŠta god da jestebudite dobri u tome

Nemoj me pitati:
nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
Više vrede dobri običaji nego dobri zakoni. -Tacit
vie-vrede-dobri-obiaji-nego-dobri-zakoni