Šta god da jeste, budite dobri u tome.


god-da-jeste-budite-dobri-u-tome
abraham linkolnŠtagoddajestebuditedobritomeŠta godgod dada jestebudite dobridobri uu tomeŠta god dagod da jestebudite dobri udobri u tomeŠta god da jestebudite dobri u tome

Nemoj me pitati: Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.Šta god počne u ljutnji završi u sramoti.Šta god da tkaš, vezuj konce za nebo.Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.Više vrede dobri običaji nego dobri zakoni.