Šta god počne u ljutnji završi u sramoti.


god-pone-u-ljutnji-zavri-u-sramoti
bendžamin frenklinŠtagodpočneljutnjizavrisramotiŠta godgod počnepočne uu ljutnjiljutnji završizavrši uu sramotiŠta god počnegod počne upočne u ljutnjiu ljutnji završiljutnji završi uzavrši u sramotiŠta god počne ugod počne u ljutnjipočne u ljutnji završiu ljutnji završi uljutnji završi u sramotiŠta god počne u ljutnjigod počne u ljutnji završipočne u ljutnji završi uu ljutnji završi u sramoti

Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Šta god da kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvijek praviti da ti vjeruje. -Đorđe Balašević
god-da-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvijek-praviti-da-ti-vjeruje
Šta god toliko bilo nesigurno u ovoj smrdljivoj rupi od sveta, to u svakom slučaju ne može biti majčina ljubav. -Džejms Džojs
god-toliko-bilo-nesigurno-u-ovoj-smrdljivoj-rupi-od-sveta-to-u-svakom-sluaju-ne-moe-biti-majina-ljubav