Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.


godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Štagodikakogodpričalitebitiimseuvekmožesamonasmejatijertiznataistinakako godgod pričalipričali oo tebiti imim sese uvekuvek možešmožeš samosamo nasmejatijer titi znašznaš štaje istinakako god pričaligod pričali opričali o tebiti im seim se uvekse uvek možešuvek možeš samomožeš samo nasmejatijer ti znašti znaš štaznaš šta ješta je istinakako god pričali ogod pričali o tebiti im se uvekim se uvek možešse uvek možeš samouvek možeš samo nasmejatijer ti znaš štati znaš šta jeznaš šta je istinakako god pričali o tebiti im se uvek možešim se uvek možeš samose uvek možeš samo nasmejatijer ti znaš šta jeti znaš šta je istina

Nikad ništa ne shvataj lično, kakvo god da je mišljenje ljudi o tebi, bilo ono loše ili dobro, to je samo njihovo mišljenje, ali ne i istina.
nikad-ne-shvataj-lino-kakvo-god-da-miljenje-ljudi-o-tebi-bilo-ono-loe-ili-dobro-to-samo-njihovo-miljenje-ali-ne-i-istina
Za tebe uvek bicu tu i tebi uvek dacu sve i kada god me pozelis nikad necu reci NE! :) :) :)
za-tebe-uvek-bicu-i-tebi-uvek-dacu-sve-i-kada-god-me-pozelis-nikad-necu-reci-ne
Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.
kad-god-ne-zna-da-radi-sobom-opusti-se
Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj. -Đorđe Balašević
nemoj-malena-god-da-sad-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvek-praviti-da-ti-veruje-ja-vie-neu-biti-taj