Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.


godinama-i-danima-ja-sam-vam-govorio-o-svijetu-oko-sebe-i-o-tome-kako-ga-ja-vidim-i-osjeam-nekad-to-bilo-ono-to-ste-oekivali-od-mene-a-ponekad-vae
ivo andrićgodinamadanimajasamvamgovoriosvijetuokosebetomekakogavidimosjećamnekadtobiloonotosteočekivaliodmeneponekadvaeočekivanjeprevarenoalisvakakosetimestvorilaizmeđuvasmeneizvjesnanavikazagotovoobavezadakazujemviprimatesuditeonomrekaogodinama ii danimadanima jaja samsam vamvam govoriogovorio oo svijetusvijetu okooko sebesebe io tometome kakokako gaga jaja vidimvidim ii osjećamnekad jebilo onoono štošto steste očekivaliočekivali odod meneponekad jeje vaševaše očekivanjeočekivanje bilobilo ii prevarenosvakako sese timetime stvorilastvorila izmeđuizmeđu vasvas ii menemene izvjesnaizvjesna navikaza menemene gotovogotovo obavezada jaja kazujemvi dada primatei dada suditesudite oo onomonom štošto samsam rekaogodinama i danimai danima jadanima ja samja sam vamsam vam govoriovam govorio ogovorio o svijetuo svijetu okosvijetu oko sebeoko sebe isebe i oi o tomeo tome kakotome kako gakako ga jaga ja vidimja vidim ividim i osjećamje to bilobilo ono štoono što stešto ste očekivaliste očekivali odočekivali od menea ponekad jeponekad je vašeje vaše očekivanjevaše očekivanje biloočekivanje bilo ibilo i prevarenosvakako se timese time stvorilatime stvorila izmeđustvorila između vasizmeđu vas ivas i menei mene izvjesnamene izvjesna navikaza mene gotovomene gotovo obavezada ja kazujemkazujem a via vi davi da primatei da suditeda sudite osudite o onomo onom štoonom što samšto sam rekao

U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.
u-nastojanju-da-dostignem-ono-to-za-mene-bilo-idealno-propustio-sam-da-ostvarim-ono-to-bilo-mogue
Dragi živci, hvala vam što ste uvijek bili uz mene. Da vas nema pola grada bi već bilo mrtvo.
dragi-ivci-hvala-vam-to-ste-uvijek-bili-uz-mene-da-vas-nema-pola-grada-bi-ve-bilo-mrtvo
Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste. -Bob Marli
ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste
Moje najveće postignuće je bilo u tome da sam uspeo svoju ženu ubediti da se uda za mene. -Vinston Čerčil
moje-najvee-postignue-bilo-u-tome-da-sam-uspeo-svoju-enu-ubediti-da-se-uda-za-mene