Godine mogu da uspore hod samo onima koji nikad nisu imali hrabrosti da idu vlastitim koracima.


godine-mogu-da-uspore-hod-samo-onima-koji-nikad-nisu-imali-hrabrosti-da-idu-vlastitim-koracima
paulo koeljogodinemogudausporehodsamoonimakojinikadnisuimalihrabrostiiduvlastitimkoracimagodine mogumogu dada usporeuspore hodhod samosamo onimaonima kojikoji nikadnikad nisunisu imaliimali hrabrostihrabrosti dada iduidu vlastitimvlastitim koracimagodine mogu damogu da usporeda uspore hoduspore hod samohod samo onimasamo onima kojionima koji nikadkoji nikad nisunikad nisu imalinisu imali hrabrostiimali hrabrosti dahrabrosti da iduda idu vlastitimidu vlastitim koracimagodine mogu da usporemogu da uspore hodda uspore hod samouspore hod samo onimahod samo onima kojisamo onima koji nikadonima koji nikad nisukoji nikad nisu imalinikad nisu imali hrabrostinisu imali hrabrosti daimali hrabrosti da iduhrabrosti da idu vlastitimda idu vlastitim koracimagodine mogu da uspore hodmogu da uspore hod samoda uspore hod samo onimauspore hod samo onima kojihod samo onima koji nikadsamo onima koji nikad nisuonima koji nikad nisu imalikoji nikad nisu imali hrabrostinikad nisu imali hrabrosti danisu imali hrabrosti da iduimali hrabrosti da idu vlastitimhrabrosti da idu vlastitim koracima

Svi naši snovi se mogu ostvariti – ukoliko budemo imali hrabrosti da ih sledimo. -Volt Dizni
svi-nai-snovi-se-mogu-ostvariti-ukoliko-budemo-imali-hrabrosti-da-ih-sledimo
Žene nisu nikad tako jake kao onaj put kad se naoružavaju vlastitim slabostima. -Daniel Defoe
ene-nisu-nikad-tako-jake-kao-onaj-put-kad-se-naoruavaju-vlastitim-slabostima
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni
Imaj hrabrosti da se služiš vlastitim razumom. -Imanuel Kant
imaj-hrabrosti-da-se-slui-vlastitim-razumom
Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli. -Duško Radović
mnogi-nai-vrnjaci-hteli-su-da-idu-u-rat-ali-nisu-smeli-i-dogodilo-se-ono-to-se-esto-dogaa-danas-pamte-samo-da-su-hteli-a-zaboravili-su-da-nisu-smeli
Ni čuda nisu objašnjiva, ali se dešavaju onima koji u njih veruju. -Paulo Koeljo
ni-uda-nisu-objanjiva-ali-se-deavaju-onima-koji-u-njih-veruju