Gora je prikrivena mržnja nego očita.


gora-prikrivena-mrnja-nego-oita
latinske poslovicegoraprikrivenamržnjanegoočitagora jeje prikrivenaprikrivena mržnjamržnja negonego očitagora je prikrivenaje prikrivena mržnjaprikrivena mržnja negomržnja nego očitagora je prikrivena mržnjaje prikrivena mržnja negoprikrivena mržnja nego očitagora je prikrivena mržnja negoje prikrivena mržnja nego očita

U tome je bila sva moja ljubav prema životu: tiha žudnja za onim što će mi možda izmaknuti, gorčina prikrivena zanosom. -Alber Kami
u-tome-bila-sva-moja-ljubav-prema-ivotu-tiha-udnja-za-onim-to-e-mi-moda-izmaknuti-gorina-prikrivena-zanosom
Iz najdubljih žudnji često proizilazi najsmrtonosnija mržnja. -Sokrat
iz-najdubljih-udnji-esto-proizilazi-najsmrtonosnija-mrnja
Jedino se mržnja i novac ne pokazuju celom svetu. -Nemačka poslovica
jedino-se-mrnja-i-novac-ne-pokazuju-celom-svetu