Gospođice, ja nisam za tobom bio onako obično, gimnazijski zanesen. U meni je sve do tabana minirano.


gospoice-ja-nisam-za-tobom-bio-onako-obino-gimnazijski-zanesen-u-meni-sve-do-tabana-minirano
miroslav mika antićgospođicejanisamzatobombioonakoobičnogimnazijskizanesenmenisvedotabanaminiranoja nisamnisam zaza tobomtobom biobio onakoonako običnogimnazijski zanesenu menimeni jeje svesve dodo tabanatabana miniranoja nisam zanisam za tobomza tobom biotobom bio onakobio onako običnou meni jemeni je sveje sve dosve do tabanado tabana miniranoja nisam za tobomnisam za tobom bioza tobom bio onakotobom bio onako običnou meni je svemeni je sve doje sve do tabanasve do tabana miniranoja nisam za tobom bionisam za tobom bio onakoza tobom bio onako običnou meni je sve domeni je sve do tabanaje sve do tabana minirano

Gospođice osećam se kao stvar koju ste izgubili. Da nisam možda ispao iz vaše tašne? -Matija Bećković
gospoice-oseam-se-kao-stvar-koju-ste-izgubili-da-nisam-moda-ispao-iz-vae-ne
Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Lud sam za tobom pače, ali lud sam i onako. Tražim te otkako za sebe znam. -Đorđe Balašević
lud-sam-za-tobom-pae-ali-lud-sam-i-onako-traim-te-otkako-za-sebe-znam