Gosti, poput ribe, počinju da se čuju nakon tri dana.


gosti-poput-ribe-poinju-da-se-uju-nakon-tri-dana
bendžamin frenklingostipoputribepočinjudasečujunakontridanapoput ribepočinju dada sese čujučuju nakonnakon tritri danapočinju da seda se čujuse čuju nakončuju nakon trinakon tri danapočinju da se čujuda se čuju nakonse čuju nakon tričuju nakon tri danapočinju da se čuju nakonda se čuju nakon trise čuju nakon tri dana

Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana
kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana
Naši životi se počinju završavati onoga dana kada počnemo šutiti o bitnim stvarima. -Martin Luter King
nai-ivoti-se-poinju-zavravati-onoga-dana-kada-ponemo-utiti-o-bitnim-stvarima
Naši životi počinju se završavati onoga dana kad prestanemo govoriti o stvarima koje su važne. -Martin Luter King
nai-ivoti-poinju-se-zavravati-onoga-dana-kad-prestanemo-govoriti-o-stvarima-koje-su-vane
Dragi fejsbuče, nisam dobio mesec i tri dana na kladionici… Da li sam trudan?! xD
dragi-fejsbue-nisam-dobio-mesec-i-tri-dana-na-kladionici-da-li-sam-trudan-xd
Onaj osećaj kad se 2 dana nakon svađe setite šta ste sve mogli reći.
onaj-oseaj-kad-se-2-dana-nakon-svae-setite-ste-sve-mogli-rei