Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu.


govori-jedino-ako-to-poboljanje-u-odnosu-na-tiinu
mahatma gandigovorijedinoakotopoboljanjeodnosunatiinugovori jedinojedino akoako jepoboljšanje uu odnosuodnosu nana tišinugovori jedino akojedino ako jeje to poboljšanjepoboljšanje u odnosuu odnosu naodnosu na tišinugovori jedino ako jeako je to poboljšanjeje to poboljšanje upoboljšanje u odnosu nau odnosu na tišinujedino ako je to poboljšanjeako je to poboljšanje uje to poboljšanje u odnosupoboljšanje u odnosu na tišinu

Nauka je ličnaperverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva.Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.Um je kao padobran – funkcioniše jedino ako je otvoren.Um je poput padobrana - funkcionira jedino ako je otvoren.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.