Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu.


govori-jedino-ako-to-poboljanje-u-odnosu-na-tiinu
mahatma gandigovorijedinoakotopoboljanjeodnosunatiinugovori jedinojedino akoako jepoboljšanje uu odnosuodnosu nana tišinugovori jedino akojedino ako jeje to poboljšanjepoboljšanje u odnosuu odnosu naodnosu na tišinugovori jedino ako jeako je to poboljšanjeje to poboljšanje upoboljšanje u odnosu nau odnosu na tišinujedino ako je to poboljšanjeako je to poboljšanje uje to poboljšanje u odnosupoboljšanje u odnosu na tišinu

Nauka je ličnaperverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva. -Nikola Tesla
nauka-linaperverzija-osim-ako-ima-kao-svoj-krajnji-cilj-poboljanje-oveanstva
Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama. -Ernest Hemingvej
oklevanje-se-poveava-u-odnosu-na-rizik-u-jednakom-odnosu-godinama
Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.
ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama