Govori o tudjima, pa ćeš veoma brzo čuti i o svoima.


govori-o-tudjima-pa-e-veoma-brzo-uti-i-o-svoima
ruske poslovicegovoritudjimapaćeveomabrzočutisvoimagovori oo tudjimapa ćešćeš veomaveoma brzobrzo čutičuti io svoimagovori o tudjimapa ćeš veomaćeš veoma brzoveoma brzo čutibrzo čuti ičuti i oi o svoimapa ćeš veoma brzoćeš veoma brzo čutiveoma brzo čuti ibrzo čuti i očuti i o svoimapa ćeš veoma brzo čutićeš veoma brzo čuti iveoma brzo čuti i obrzo čuti i o svoima

Govori polako, ali misli brzo. -Dalaj Lama
govori-polako-ali-misli-brzo
Lenjost tako polako korača da je siromaštvo veoma brzo sustigne! -Engleske poslovice
lenjost-tako-polako-koraa-da-siromatvo-veoma-brzo-sustigne