Govori ono što koristi drugima i tebi, kloni se neozbiljnog govorenja.


govori-ono-to-koristi-drugima-i-tebi-kloni-se-neozbiljnog-govorenja
bendžamin frenklingovorionotokoristidrugimatebikloniseneozbiljnoggovorenjagovori onoono štošto koristikoristi drugimadrugima ii tebikloni sese neozbiljnogneozbiljnog govorenjagovori ono štoono što koristišto koristi drugimakoristi drugima idrugima i tebikloni se neozbiljnogse neozbiljnog govorenjagovori ono što koristiono što koristi drugimašto koristi drugima ikoristi drugima i tebikloni se neozbiljnog govorenjagovori ono što koristi drugimaono što koristi drugima išto koristi drugima i tebi

Prvo pravilo poslovanja je da činiš drugima ono što bi oni tebi činili. -Čarls Dikens
prvo-pravilo-poslovanja-da-ini-drugima-ono-to-bi-oni-tebi-inili
Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.
ovek-dobija-ono-to-daje-od-sebe-to-vie-pomae-drugima-vie-e-tebi-ljudi-pomagati
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi. -Dogen
uenici-kada-elite-neto-da-kaete-triput-razmislite-o-tome-pre-nego-to-kaete-govorite-samo-ako-e-vae-rei-koristiti-vama-i-drugima-nemojte-govoriti-ako