Govorim španski sa bogom, italijanski sa ženama, francuski sa muškarcima, i nemački sa mojim konjem.


govorim-panski-bogom-italijanski-enama-francuski-mukarcima-i-nemaki-mojim-konjem
karlo vgovorimpanskibogomitalijanskiženamafrancuskimukarcimanemačkimojimkonjemgovorim španskišpanski sasa bogomitalijanski sasa ženamafrancuski sasa muškarcimai nemačkinemački sasa mojimmojim konjemgovorim španski sašpanski sa bogomitalijanski sa ženamafrancuski sa muškarcimai nemački sanemački sa mojimsa mojim konjemgovorim španski sa bogomi nemački sa mojimnemački sa mojim konjemi nemački sa mojim konjem

Niko ne veruje lepim ženama. Suviše su lepe da bi bile verne. Takav je slučaj i sa pametnim muškarcima. -Duško Radović
niko-ne-veruje-lepim-enama-suvie-su-lepe-da-bi-bile-verne-takav-sluaj-i-pametnim-mukarcima
Bogatstvo je veliki greh pred bogom, a siromaštvo pred ljudima. -Narodne poslovice
bogatstvo-veliki-greh-pred-bogom-a-siromatvo-pred-ljudima
Ženama koje teže da budu jednake sa muškarcima, nedostaje ambicija. -Merilin Monro
enama-koje-tee-da-budu-jednake-mukarcima-nedostaje-ambicija