Granice između civilizacije i varvarstva leže duboko zakopane u pijesku pustinje…


granice-izmeu-civilizacije-i-varvarstva-e-duboko-zakopane-u-pijesku-pustinje
zulfikar zuko džumhurgraniceizmeđucivilizacijevarvarstvaležedubokozakopanepijeskupustinje…granice izmeđuizmeđu civilizacijecivilizacije ii varvarstvavarvarstva leželeže dubokoduboko zakopanezakopane uu pijeskupijesku pustinje…granice između civilizacijeizmeđu civilizacije icivilizacije i varvarstvai varvarstva leževarvarstva leže dubokoleže duboko zakopaneduboko zakopane uzakopane u pijeskuu pijesku pustinje…granice između civilizacije iizmeđu civilizacije i varvarstvacivilizacije i varvarstva ležei varvarstva leže dubokovarvarstva leže duboko zakopaneleže duboko zakopane uduboko zakopane u pijeskuzakopane u pijesku pustinje…granice između civilizacije i varvarstvaizmeđu civilizacije i varvarstva ležecivilizacije i varvarstva leže dubokoi varvarstva leže duboko zakopanevarvarstva leže duboko zakopane uleže duboko zakopane u pijeskuduboko zakopane u pijesku pustinje…

Individualna sloboda nije poklon civilizacije. Ona je postojala davno prije civilizacije. -Sigmund Frojd
individualna-sloboda-nije-poklon-civilizacije-ona-postojala-davno-prije-civilizacije
Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad
Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud. -Zoran Đinđić
naunici-danas-misle-duboko-umesto-jasno-ovek-mora-biti-zdrav-da-misli-jasno-ali-se-moe-misliti-duboko-i-biti-prilino-lud
Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost. -Lao Ce
biti-duboko-voljen-od-nekog-vam-daje-snagu-a-voleti-nekoga-duboko-vam-daje-hrabrost
Ne pravimo se pametniji od sviju, to je znak varvarstva. -Dositej Obradović
ne-pravimo-se-pametniji-od-sviju-to-znak-varvarstva