Greške se uvek mogu oprostiti, ako osoba ima hrabrosti da ih prizna.


greke-se-uvek-mogu-oprostiti-ako-osoba-ima-hrabrosti-da-ih-prizna
brus ligrekeseuvekmoguoprostitiakoosobaimahrabrostidaihpriznagreške sese uvekuvek mogumogu oprostitiako osobaosoba imaima hrabrostihrabrosti dada ihih priznagreške se uvekse uvek moguuvek mogu oprostitiako osoba imaosoba ima hrabrostiima hrabrosti dahrabrosti da ihda ih priznagreške se uvek moguse uvek mogu oprostitiako osoba ima hrabrostiosoba ima hrabrosti daima hrabrosti da ihhrabrosti da ih priznagreške se uvek mogu oprostitiako osoba ima hrabrosti daosoba ima hrabrosti da ihima hrabrosti da ih prizna

Greške se uvek mogu oprostiti ukoliko počinioc ima snage da ih prizna.Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice.Svi naši snovi se mogu ostvariti – ukoliko budemo imali hrabrosti da ih sledimo.Heroj je onaj ko ima hrabrosti za svoju sudbinu.