Greške se uvek mogu oprostiti, ako osoba ima hrabrosti da ih prizna.


greke-se-uvek-mogu-oprostiti-ako-osoba-ima-hrabrosti-da-ih-prizna
brus ligrekeseuvekmoguoprostitiakoosobaimahrabrostidaihpriznagreške sese uvekuvek mogumogu oprostitiako osobaosoba imaima hrabrostihrabrosti dada ihih priznagreške se uvekse uvek moguuvek mogu oprostitiako osoba imaosoba ima hrabrostiima hrabrosti dahrabrosti da ihda ih priznagreške se uvek moguse uvek mogu oprostitiako osoba ima hrabrostiosoba ima hrabrosti daima hrabrosti da ihhrabrosti da ih priznagreške se uvek mogu oprostitiako osoba ima hrabrosti daosoba ima hrabrosti da ihima hrabrosti da ih prizna

Greške se uvek mogu oprostiti ukoliko počinioc ima snage da ih prizna. -Bruce Lee
greke-se-uvek-mogu-oprostiti-ukoliko-poinioc-ima-snage-da-ih-prizna
Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu. -Roza Parks
nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice. -Đorđe Balašević
i-uvek-ostaje-ona-osoba-koje-e-ostati-eljan-celog-ivota-i-onaj-strah-dok-broji-pobede-i-poraze-nekim-priama-o-ljubavi-uvek-fale-poslednje-stranice
Svi naši snovi se mogu ostvariti – ukoliko budemo imali hrabrosti da ih sledimo. -Volt Dizni
svi-nai-snovi-se-mogu-ostvariti-ukoliko-budemo-imali-hrabrosti-da-ih-sledimo
Heroj je onaj ko ima hrabrosti za svoju sudbinu. -Herman Hese
heroj-onaj-ko-ima-hrabrosti-za-svoju-sudbinu