Griješiti je ljudski, ali u greškama ustrajati obilježje je luđaka.


grijeiti-ljudski-ali-u-grekama-ustrajati-obilje-luaka
latinske poslovicegrijeitiljudskialigrekamaustrajatiobilježjeluđakagriješiti jeje ljudskiali uu greškamagreškama ustrajatiustrajati obilježjeobilježje jeje luđakagriješiti je ljudskiali u greškamau greškama ustrajatigreškama ustrajati obilježjeustrajati obilježje jeobilježje je luđakaali u greškama ustrajatiu greškama ustrajati obilježjegreškama ustrajati obilježje jeustrajati obilježje je luđakaali u greškama ustrajati obilježjeu greškama ustrajati obilježje jegreškama ustrajati obilježje je luđaka

Errare humanum est. – Griješiti je ljudski.Ono što ljudski um napravi, ljudski karakter ga može kontrolisati.Jangov Zaključak: Grešiti je ljudski, ali da bi u tome dostigli savršenstvo, moramo dodati i jedan kompjuter. :)Griješiti je svojstvo ljudi.Veseli luđaka, ko zna mnogo obećavati.Sve je dostižno! ‘Nemoguće’ postoji samo kod luđaka.