Griješiti je ljudski, ali u greškama ustrajati obilježje je luđaka.


grijeiti-ljudski-ali-u-grekama-ustrajati-obilje-luaka
latinske poslovicegrijeitiljudskialigrekamaustrajatiobilježjeluđakagriješiti jeje ljudskiali uu greškamagreškama ustrajatiustrajati obilježjeobilježje jeje luđakagriješiti je ljudskiali u greškamau greškama ustrajatigreškama ustrajati obilježjeustrajati obilježje jeobilježje je luđakaali u greškama ustrajatiu greškama ustrajati obilježjegreškama ustrajati obilježje jeustrajati obilježje je luđakaali u greškama ustrajati obilježjeu greškama ustrajati obilježje jegreškama ustrajati obilježje je luđaka

Ono što ljudski um napravi, ljudski karakter ga može kontrolisati. -Tomas Edison
ono-to-ljudski-um-napravi-ljudski-karakter-ga-moe-kontrolisati
Jangov Zaključak: Grešiti je ljudski, ali da bi u tome dostigli savršenstvo, moramo dodati i jedan kompjuter. :)
jangov-zakljuak-greiti-ljudski-ali-da-bi-u-tome-dostigli-savrenstvo-moramo-dodati-i-jedan-kompjuter