Grjehota i sramota najbliže su susjede, cuvaj se prve, pa se ne boj druge


grjehota-i-sramota-najblie-su-susjede-cuvaj-se-prve-pa-se-ne-boj-druge
hrvatske poslovicegrjehotasramotanajbližesususjedecuvajseprvepanebojdrugegrjehota ii sramotasramota najbliženajbliže susu susjedecuvaj sese prvepa sese nene bojboj drugegrjehota i sramotai sramota najbližesramota najbliže sunajbliže su susjedecuvaj se prvepa se nese ne bojne boj drugegrjehota i sramota najbližei sramota najbliže susramota najbliže su susjedepa se ne bojse ne boj drugegrjehota i sramota najbliže sui sramota najbliže su susjedepa se ne boj druge

Nije sramota ne znati, sramota je neznati.
nije-sramota-ne-znati-sramota-neznati
Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota