Haos nalazimo u najvećem obilju tamo gde je uspostavljen red. On uvek pobeđuje uređenost, jer je bolje organizovan.


haos-nalazimo-u-najveem-obilju-tamo-gde-uspostavljen-red-on-uvek-pobeuje-ureenost-jer-bolje-organizovan
teri pračethaosnalazimonajvećemobiljutamogdeuspostavljenredonuvekpobeđujeuređenostjerboljeorganizovanhaos nalazimonalazimo uu najvećemnajvećem obiljuobilju tamotamo gdegde jeje uspostavljenuspostavljen redon uvekuvek pobeđujepobeđuje uređenostjer jeje boljehaos nalazimo unalazimo u najvećemu najvećem obiljunajvećem obilju tamoobilju tamo gdetamo gde jegde je uspostavljenje uspostavljen redon uvek pobeđujeuvek pobeđuje uređenostjer je boljeje bolje organizovanhaos nalazimo u najvećemnalazimo u najvećem obiljuu najvećem obilju tamonajvećem obilju tamo gdeobilju tamo gde jetamo gde je uspostavljengde je uspostavljen redon uvek pobeđuje uređenostjer je bolje organizovanhaos nalazimo u najvećem obiljunalazimo u najvećem obilju tamou najvećem obilju tamo gdenajvećem obilju tamo gde jeobilju tamo gde je uspostavljentamo gde je uspostavljen red

Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Moramo se navići da na najvažnijim raskrsnicama ne nalazimo uvek znakove. -Ernest Hemingvej
moramo-se-navii-da-na-najvanijim-raskrsnicama-ne-nalazimo-uvek-znakove
Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro ko ti je rekao da snovi tamne nikad necu znati jer bicu samo trag coveka i bicu vodja skitnica.. :((
umiru-jeleni-i-sad-u-meni-tamo-gde-bila-slomilo-se-jutro-ko-ti-rekao-da-snovi-tamne-nikad-necu-znati-jer-bicu-samo-trag-coveka-i-bicu-vodja-skitnica
Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
Od svih izuma masovne komunikacije do danas slike još uvek govore jezik koji je razumljiv najvećem broju ljudi. -Volt Dizni
od-svih-izuma-masovne-komunikacije-do-danas-slike-jo-uvek-govore-jezik-koji-razumljiv-najveem-broju-ljudi