Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne.


hej-sada-znam-gde-sam-greio-i-gde-sam-naalost-bio-gad-a-gde-naalost-ne
Đorđe balaševićhejsadaznamgdesamgreionažalostbiogadnesada znamznam gdegde samsam grešioi gdegde samsam nažalostnažalost biobio gadgde nažalostnažalost nesada znam gdeznam gde samgde sam grešioi gde samgde sam nažalostsam nažalost bionažalost bio gada gde nažalostgde nažalost nesada znam gde samznam gde sam grešioi gde sam nažalostgde sam nažalost biosam nažalost bio gada gde nažalost nesada znam gde sam grešioi gde sam nažalost biogde sam nažalost bio gad

Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja.Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam.Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti.Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić.