Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne.


hej-sada-znam-gde-sam-greio-i-gde-sam-naalost-bio-gad-a-gde-naalost-ne
Đorđe balaševićhejsadaznamgdesamgreionažalostbiogadnesada znamznam gdegde samsam grešioi gdegde samsam nažalostnažalost biobio gadgde nažalostnažalost nesada znam gdeznam gde samgde sam grešioi gde samgde sam nažalostsam nažalost bionažalost bio gada gde nažalostgde nažalost nesada znam gde samznam gde sam grešioi gde sam nažalostgde sam nažalost biosam nažalost bio gada gde nažalost nesada znam gde sam grešioi gde sam nažalost biogde sam nažalost bio gad

Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena. -Koko Šanel
jedna-me-mlada-ena-pitala-gde-da-nanese-parfem-rekla-sam-joj-da-ga-stavi-gde-god-eli-biti-poljubljena
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti. -Narodne poslovice
ako-i-znamo-gde-smo-se-rodili-ne-znamo-gde-emo-umreti
Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti