Heroj nije hrabriji od običnog čoveka, ali je zato hrabriji pet minuta duže od njega.


heroj-nije-hrabriji-od-obinog-oveka-ali-zato-hrabriji-pet-minuta-e-od-njega
ralf voldo emersonherojnijehrabrijiodobičnogčovekaalizatopetminutaduženjegaheroj nijenije hrabrijihrabriji odod običnogobičnog čovekaali jeje zatozato hrabrijihrabriji petpet minutaminuta dužeduže odod njegaheroj nije hrabrijinije hrabriji odhrabriji od običnogod običnog čovekaali je zatoje zato hrabrijizato hrabriji pethrabriji pet minutapet minuta dužeminuta duže odduže od njegaheroj nije hrabriji odnije hrabriji od običnoghrabriji od običnog čovekaali je zato hrabrijije zato hrabriji petzato hrabriji pet minutahrabriji pet minuta dužepet minuta duže odminuta duže od njegaheroj nije hrabriji od običnognije hrabriji od običnog čovekaali je zato hrabriji petje zato hrabriji pet minutazato hrabriji pet minuta dužehrabriji pet minuta duže odpet minuta duže od njega

Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-su-hrabriji-pred-smru-nego-pred-ivotom
Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život. -Kineske poslovice
onaj-koji-pita-ispadne-budala-pet-minuta-ali-onaj-koji-ne-pita-ostane-budala-cijeli-ivot
Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥
postoje-ljudi-koji-ti-za-pet-minuta-pokvare-ceo-dan-i-oni-s-kojima-provede-minut-a-poeli-da-traje-veno
Sve sto ima da se kaze stalo je u manje od pet minuta..tek kada prozivis pesmu,shvatis njenu pravu vrednost i genijalnost..zivot je bas bezveze..i vreme..i ljudi.. -Đorđe Balašević
sve-sto-ima-da-se-kaze-stalo-u-manje-od-pet-minutatek-kada-prozivis-pesmushvatis-njenu-pravu-vrednost-i-genijalnostzivot-bas-bezvezei-vremei-ljudi
Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe