Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost.


hiljadu-neijih-srenih-asaka-bie-kao-ovaj-ali-ovaj-nikada-vie-hiljadu-ih-ljubavi-bie-kao-ova-ali-ova-nikad-vie-nikada-jedina-konanost
meša selimovićhiljadunečijihsrećnihčasakabićekaoovajaliovajnikadavietuđihljubaviovaovanikadnikadajedinakonačnosthiljadu nečijihnečijih srećnihsrećnih časakačasaka bićebiće kaokao ovajali ovajovaj nikadanikada višehiljadu tuđihtuđih ljubaviljubavi bićebiće kaokao ovaali ovaova nikadnikad višejedina konačnosthiljadu nečijih srećnihnečijih srećnih časakasrećnih časaka bićečasaka biće kaobiće kao ovajali ovaj nikadaovaj nikada višehiljadu tuđih ljubavituđih ljubavi bićeljubavi biće kaobiće kao ovaali ova nikadova nikad višehiljadu nečijih srećnih časakanečijih srećnih časaka bićesrećnih časaka biće kaočasaka biće kao ovajali ovaj nikada višehiljadu tuđih ljubavi bićetuđih ljubavi biće kaoljubavi biće kao ovaali ova nikad višehiljadu nečijih srećnih časaka bićenečijih srećnih časaka biće kaosrećnih časaka biće kao ovajhiljadu tuđih ljubavi biće kaotuđih ljubavi biće kao ova

Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini? -Miroslav Mika Antić
ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili
Svi smo rođeni kao seksualna stvorenja, ali šteta je što mnogi ljudi preziru i uništavaju ovaj prirodni dar. -Merlin Monroe
svi-smo-roeni-kao-seksualna-stvorenja-ali-teta-to-mnogi-ljudi-preziru-i-unitavaju-ovaj-prirodni-dar
Odlazi i obriši tugu što je pala kao prašina po tvojim obrazima. Vreme će ti pokazati da se sve dešava sa razlogom, kao i ova noć. -Žarko Laušević
odlazi-i-obrii-tugu-to-pala-kao-praina-po-tvojim-obrazima-vreme-e-ti-pokazati-da-se-sve-deava-razlogom-kao-i-ova-no
Ako se knjige budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika i razbiće se pamet od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije na stotinu parčeta. -Nikolaj Velimirović
ako-se-knjige-budu-mnoile-dananjom-brzinom-bie-vie-uitelja-nego-uenika-i-razbie-se-pamet-od-knjige-oveku-kao-ogledalo-kad-se-razbije-na-stotinu-eta
Žena koja te iskreno voli biće ljuta na tebe zbog milion stvari, ali te nikad neće ostaviti.
ena-koja-te-iskreno-voli-bie-ljuta-na-tebe-zbog-milion-stvari-ali-te-nikad-nee-ostaviti