Hiljadu puta od jutros kao nekad te volim, hiljadu puta od jutros ponovo ti se vraćam.


hiljadu-puta-od-jutros-kao-nekad-te-volim-hiljadu-puta-od-jutros-ponovo-ti-se-vraam
miroslav mika antićhiljaduputaodjutroskaonekadtevolimhiljaduponovotisevraćamhiljadu putaputa odod jutrosjutros kaokao nekadnekad tete volimhiljadu putaputa odod jutrosjutros ponovoponovo titi sese vraćamhiljadu puta odputa od jutrosod jutros kaojutros kao nekadkao nekad tenekad te volimhiljadu puta odputa od jutrosod jutros ponovojutros ponovo tiponovo ti seti se vraćamhiljadu puta od jutrosputa od jutros kaood jutros kao nekadjutros kao nekad tekao nekad te volimhiljadu puta od jutrosputa od jutros ponovood jutros ponovo tijutros ponovo ti seponovo ti se vraćamhiljadu puta od jutros kaoputa od jutros kao nekadod jutros kao nekad tejutros kao nekad te volimhiljadu puta od jutros ponovoputa od jutros ponovo tiod jutros ponovo ti sejutros ponovo ti se vraćam

Istorija ima tendenciju da se ponavlja: prvi puta kao tragedija, drugi puta kao farsa. -Hegel
istorija-ima-tendenciju-da-se-ponavlja-prvi-puta-kao-tragedija-drugi-puta-kao-farsa
Prate me duhovi k'o gladni vukovi, a moje vreme tinja kao stari trupac bukovi još jutros gurnut u kamin. -Đorđe Balašević
prate-me-duhovi-ko-gladni-vukovi-a-moje-vreme-tinja-kao-stari-trupac-bukovi-jo-jutros-gurnut-u-kamin
Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini? -Miroslav Mika Antić
ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili
Neko pije od tuge, neko od srec a ja od jutros :)
neko-pije-od-tuge-neko-od-srec-a-ja-od-jutros
Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna. -Meša Selimović
hiljadu-puta-se-pokaje-za-ono-to-kae-rijeko-za-ono-to-preuti-znao-sam-mudrost-kad-mi-nije-bila-potrebna
Neki piju od srece, neki od tuge, a ja pijem od jutros
neki-piju-od-srece-neki-od-tuge-a-ja-pijem-od-jutros