Historia est magistra vitae – Povijest je učiteljica života.


historia-magistra-vitae-povijest-uiteljica-ivota
latinske poslovicehistoriamagistravitaepovijestučiteljicaživotahistoria estest magistramagistra vitaevitae –– povijestpovijest jeje učiteljicaučiteljica životahistoria est magistraest magistra vitaemagistra vitae –vitae – povijest– povijest jepovijest je učiteljicaje učiteljica životahistoria est magistra vitaeest magistra vitae –magistra vitae – povijestvitae – povijest je– povijest je učiteljicapovijest je učiteljica životahistoria est magistra vitae –est magistra vitae – povijestmagistra vitae – povijest jevitae – povijest je učiteljica– povijest je učiteljica života

Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom “nečist” jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota