Hitler i Musolini su bili samo glavni govornici odnosa dominacije i žudnje za moći koji su u srcu gotovo svakoga.


hitler-i-musolini-su-bili-samo-glavni-govornici-odnosa-dominacije-i-udnje-za-moi-koji-su-u-srcu-gotovo-svakoga
džidu krišnamurtihitlermusolinisubilisamoglavnigovorniciodnosadominaciježudnjezamoćikojisrcugotovosvakogahitler ii musolinimusolini susu bilibili samosamo glavniglavni govornicigovornici odnosaodnosa dominacijedominacije ii žudnježudnje zaza moćimoći kojikoji susu uu srcusrcu gotovogotovo svakogahitler i musolinii musolini sumusolini su bilisu bili samobili samo glavnisamo glavni govorniciglavni govornici odnosagovornici odnosa dominacijeodnosa dominacije idominacije i žudnjei žudnje zažudnje za moćiza moći kojimoći koji sukoji su usu u srcuu srcu gotovosrcu gotovo svakogahitler i musolini sui musolini su bilimusolini su bili samosu bili samo glavnibili samo glavni govornicisamo glavni govornici odnosaglavni govornici odnosa dominacijegovornici odnosa dominacije iodnosa dominacije i žudnjedominacije i žudnje zai žudnje za moćižudnje za moći kojiza moći koji sumoći koji su ukoji su u srcusu u srcu gotovou srcu gotovo svakogahitler i musolini su bilii musolini su bili samomusolini su bili samo glavnisu bili samo glavni govornicibili samo glavni govornici odnosasamo glavni govornici odnosa dominacijeglavni govornici odnosa dominacije igovornici odnosa dominacije i žudnjeodnosa dominacije i žudnje zadominacije i žudnje za moćii žudnje za moći kojižudnje za moći koji suza moći koji su umoći koji su u srcukoji su u srcu gotovosu u srcu gotovo svakoga

Patnja nastaje iz žudnje za zadovoljstvima, iz žudnje za postojanjem, iz zablude da se smrću sve okončava. -Buda
patnja-nastaje-iz-udnje-za-zadovoljstvima-iz-udnje-za-postojanjem-iz-zablude-da-se-smru-sve-okonava
Prijateljstvo može postojati samo među onima koji su po moći jednaki. -Hegel
prijateljstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-po-moi-jednaki
Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo… -Vuk Stefanović Karadžić
dobro-znati-ljudi-misle-i-govore-ali-ne-treba-svakoga-goniti-koji-to-protivno-rekne-osobito-ljude-koji-po-nesrei-imaju-pravo
Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa. -Gete
pametnom-oveku-gotovo-sve-smeno-mudrome-gotovo
Jedina stvar koja može pokvariti dan su ljudi. Ljudi su uvek bili ograničenje sreće osim jako malog broja koji su dobri kao samo proleće. -Ernest Hemingvej
jedina-stvar-koja-moe-pokvariti-dan-su-ljudi-ljudi-su-uvek-bili-ogranienje-sree-osim-jako-malog-broja-koji-su-dobri-kao-samo-prolee
Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili. -Đorđe Balašević
mi-smo-se-samo-rastali-onako-kako-se-rastaju-dvoje-koji-su-se-voleli-u-pogreno-vreme-a-uz-pogreno-vreme-idemo-i-pogre-mi-a-nismo-bili