– Hoces li mi dat` svoj email? – Hocu. dosadan_si@odjebi.com


hoces-li-mi-dat-svoj-email-hocu-dosadansiodjebicom
hoceslimidat`svojemailhocudosadansiodjebicom– hoceshoces lili mimi dat`dat` svojsvoj email– hocu– hoces lihoces li mili mi dat`mi dat` svojdat` svoj email– hoces li mihoces li mi dat`li mi dat` svojmi dat` svoj email– hoces li mi dat`hoces li mi dat` svojli mi dat` svoj email

Je li napolju vruce – odjebi
je-li-napolju-vruce-odjebi
Hoces ti da ti ja promenim status veze? :)))
hoces-ti-da-ti-ja-promenim-status-veze
Onaj koji razdragano maršira u stroju uz muziku je već zaslužio moje sažaljenje. Njemu je veliki mozak dat greškom, jer bi mu i kičmeni stub bio dovoljan. -Albert Ajnštajn
onaj-koji-razdragano-marira-u-stroju-uz-muziku-ve-zasluio-moje-aljenje-njemu-veliki-mozak-dat-grekom-jer-bi-mu-i-kimeni-stub-bio-dovoljan
Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći a sveštenik u svoj njegovoj gluposti. -Artur Šopenhauer
lekar-vidi-oveka-u-svoj-njegovoj-slabosti-advokat-u-svoj-njegovoj-zloi-a-svetenik-u-svoj-njegovoj-gluposti
Hocu li ja ikada nekom znaciti, ali stvarno znaciti, onako za ozbiljno . Bez lazi,muljanja i prevara, onako da ne zaboli da me samo neko voli.
hocu-li-ja-ikada-nekom-znaciti-ali-stvarno-znaciti-onako-za-ozbiljno-bez-lazimuljanja-i-prevara-onako-da-ne-zaboli-da-me-samo-neko-voli