Hodajte kroz život otvorenih očiju i s vjerom. Zavirite u svaki ugao - nikad se ne zna gdje je sreća. Sreća je slijepa. Na sreću svako ima pravo. Sreća ne zna za razlike u boji kože, polu, socijalnom položaju, titulama i slično.


hodajte-kroz-ivot-otvorenih-oiju-i-s-vjerom-zavirite-u-svaki-ugao-nikad-se-ne-zna-gdje-srea-srea-slijepa-na-sreu-svako-ima-pravo-srea-ne-zna-za
matija bećkovićhodajtekrozživototvorenihočijuvjeromzaviritesvakiugaonikadseneznagdjesrećasrećaslijepanasrećusvakoimapravozarazlikebojikožepolusocijalnompoložajutitulamasličnohodajte krozkroz životživot otvorenihotvorenih očijuočiju is vjeromzavirite uu svakisvaki ugaougaonikadnikad sese nene znazna gdjegdje jeje srećasreća jeje slijepana srećusreću svakosvako imaima pravosreća nene znazna zaza razlikerazlike uu bojiboji kožesocijalnom položajutitulama ii sličnohodajte kroz životkroz život otvorenihživot otvorenih očijuotvorenih očiju iočiju i si s vjeromzavirite u svakiu svaki ugaosvaki ugaonikad senikad se nese ne znane zna gdjezna gdje jegdje je srećasreća je slijepana sreću svakosreću svako imasvako ima pravosreća ne znane zna zazna za razlikeza razlike urazlike u bojiu boji kožetitulama i slično

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Sreća je slijepa.Žene sa dvinim očima bi trebalo da ih nikad ne zatvaraju,ni noću. Naučimo da spavamo otvorenih očiju !Imam san da će moje četvoro male djece jednoga dana živjeti u naciji gdje im neće biti suđeno prema boji njihove kože, nego po njihovom karakteru.Sreća na patnju udvostručava sreću.Zavist je slijepa i ništa drugo ne zna nego kuditi vrline.